Ερωτηματολόγιο

Τους τελευταίους 6 μήνες μήπως περνούσες πολύ χρόνο σκεπτόμενος/η ότι έχεις, ή ότι θα προσβληθείς, από κάποια σοβαρή ασθένεια;