Ερωτηματολόγιο

Τον τελευταίο μήνα ή και περισσότερο, ισχύουν κάποια από τα παρακάτω;