Ερωτηματολόγιο

Τον τελευταίο μήνα ή και περισσότερο, ίσχυαν κάποια από τα παρακάτω;