Ερωτηματολόγιο

Τους τελευταίους 6 μήνες ή και περισσότερο, ίσχυαν κάποια από τα παρακάτω;