Ερωτηματολόγιο

Το τελευταίο διάστημα, τσιμπούσες επανειλημμένως το δέρμα σου με τα δάκτυλά σου, με τσιμπιδάκια, καρφίτσες, ή άλλα αντικείμενα με αποτέλεσμα τη πρόκληση μόνιμων ή προσωρινών βλαβών στο δέρμα σου;