Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης 2018-12-20T15:20:21+02:00

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γενικά

Οι όροι της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης (εφεξής αποκαλούμενη «Δήλωση αποποίησης ευθύνης») εφαρμόζονται στον ιστότοπο www.mitella.gr  με διαχειρίστρια την Ευθυμία Μαρία Μιτέλλα, Παπαδιαμαντοπούλου 5, Τ.Κ.11528, Ιλίσια, Αθήνα. Παρακαλείστε να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Με την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο και/ή με τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων των ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών και της παρούσας Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης, θα υπερισχύσουν οι ειδικές προϋποθέσεις για τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες.

 

Χρήση του διαδικτυακού τόπου

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί της λήψης κατάλληλης συμβουλευτικής υποστήριξης. Τυχόν αποφάσεις που βασίζονται στις πληροφορίες αυτές λαμβάνονται για ίδιο λογαριασμό και με ίδιο κίνδυνο.

Παρόλο που ο ιστότοπος  www.mitella.gr προσπαθεί να παρέχει ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, τις οποίες αποκτά από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, δεν προβαίνει σε εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, για το εάν οι εν λόγω παρεχόμενες στον ιστότοπο τόπο ή μέσω αυτού πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και η διαχειρίστρια δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε αυτούς.

Η Ευθυμία Μαρία Μιτέλλα, διαχειρίζεται, ελέγχει και διατηρεί τον ιστότοπο στην Ελλάδα και δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες  προς χρήση σε άλλες χώρες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Η διαχειρίστρια δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι ο παρόν ιστότοπος  λειτουργεί αδιάλειπτα και χωρίς διακοπές. Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος ιστότοπου με τρόπο που μπορεί να εμποδίσει τη χρήση από άλλους χρήστες του Διαδικτύου, που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του ιστότοπου και/ή να επηρεάσει τις  πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν ή μέσω αυτού ή του αντίστοιχου λογισμικού.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Η διαχειρίστρια, Ευθυμία Μαρία Μιτέλλα, διατηρεί όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος  πνευματικής ιδιοκτησίας) σχετικά με όλες τις  πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών και λογότυπων). Απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταφόρτωση, δημοσίευση, διανομή ή αναπαραγωγή οποιασδήποτε πληροφορίας του παρόντος ιστότοπου και σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της διαχειρίστριας.

Ωστόσο, έχετε δικαίωμα να εκτυπώσετε και/ή να μεταφορτώσετε πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση.

 

On-line επικοινωνία

Ενδέχεται τα μηνύματα του αποστέλλετε στην διαχειρίστρια του ιστότοπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μην είναι ασφαλή. Η διαχειρίστρια συνιστά  να μην της αποστέλλετε πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση όμως που επιλέξετε να το πράξετε, αποδέχεστε τον κίνδυνο οι εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα  να υποκλαπούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να αλλοιωθούν από τρίτους.

 

Αποκλεισμός ευθύνης

Η διαχειρίστρια της ιστοσελίδας, Ευθυμία Μαρία Μιτέλλα και οι αντιπρόσωποι της, δεν ευθύνονται κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περαιτέρω, ζημία, ποινικές ρήτρες ή αποζημίωση παραδειγματικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών (ακόμα και στην περίπτωση που η διαχειρίστρια είναι ενήμερη για την πιθανότητα επέλευσης των ανωτέρω), που προκύπτουν ενδεικτικά από (i) τυχόν ελαττώματα, ιούς και άλλες δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τον εξοπλισμό και άλλο λογισμικό που συνδέεται με την πρόσβαση ή τη χρήση του δικτυακού τόπου (ii) τις παρεχόμενες από τον ιστότοπο ή μέσω αυτού πληροφορίες (iii) την υποκλοπή, αλλοίωση ή τη λανθασμένη χρήση των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στην διαχειρίστρια. ή σε εσάς, (iv) τη λειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα του παρόντος ιστότοπου, (v) τη λανθασμένη χρήση του παρόντος ιστότοπου, (vi) την απώλεια δεδομένων, (vii) τη μεταφόρτωση ή τη χρήση λογισμικού που διατίθεται από τον παρόντα  ιστότοπο, ή (viii) από αξιώσεις τρίτων σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Ο παρόν ιστότοπος και η Δήλωση αποποίησης ευθύνης διέπονται και ερμηνεύονται από την ελληνική νομοθεσία. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετικά με την παρούσα Δήλωση αποποίησης ευθύνης θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

 

Τροποποιήσεις

Η διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των όρων της παρούσας Δήλωσης αποποίησης ευθύνης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Συνιστάται να επανελέγχετε τακτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των όρων της παρούσας Δήλωσης αποποίησης ευθύνης για τυχόν αλλαγές.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ευαίσθητα δεδομένα

Η διαχειρίστρια δεν θα επιτρέπει μέσω του παρόντος ιστότοπου τη δημοσιοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (όπως για παράδειγμα τη γνωστοποίηση των πολιτικών φρονημάτων, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, ζητημάτων υγείας ή άλλων σχετικών δεδομένων). Σε περίπτωση που επιδιώξει τη συλλογή τέτοιων δεδομένων, θα ζητηθεί η προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

 

Δικτυακοί τόποι τρίτων

Σημειώνεται ότι η παρούσα Δήλωση περί απορρήτου δεν επεκτείνεται σε ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με τον παρόντα ιστότοπο.

 

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας – Τρόπος επικοινωνίας με τη διαχειρίστρια

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί απορρήτου, τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων ή τις συναλλαγές σας  με το δικτυακό τόπο μπορείτε να ενημερώνετε, επικοινωνώντας στο τηλ.: +30 6970313761 ή στο e-mail.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  • Μαριέφη Μιτέλλα, MSc
  • Ψυχολόγος στην Αθήνα

 

  • Διεύθυνση: 
  • Παπαδιαμαντοπούλου 5 – Αθήνα (κέντρο)
  • Μετρό Μέγαρο Μουσικής
  • Επικοινωνία: 
  • 6970 313 761
  • infomitella@gmail.com
  • website:
  • www.mitella.gr