Ερωτηματολόγιο

Το τελευταίο διάστημα μήπως σου ήταν δύσκολο να πετάξεις, να πουλήσεις ή να χαρίσεις πράγματα;