Ερωτηματολόγιο

Βρέθηκες ποτέ σε συνθήκη απειλητική για τη ζωή, θάνατο, βαρύ τραυματισμό, ή απειλή της σωματικής ακεραιότητας, με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους;