Ομάδα δεξιοτήτων Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας2019-09-07T12:52:21+03:00

Η ομάδα δεξιοτήτων Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας

Ο γενικός στόχος της ομάδας είναι:

Η εκπαίδευση στις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να αλλάξουν οι συμπεριφορές, τα συναισθήματα και οι σκέψεις που σχετίζονται με τα προβλήματα που προκαλούν δυσφορία και δυστυχία.

Μέσα από τη γνώση και την εξάσκηση αυτών των δεξιοτήτων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε, σε συνδυασμό με την ατομική θεραπεία διαλεκτικής συμπεριφορικής κατεύθυνσης, να μπορέσει σταδιακά να χτίσει μια ζωή που ικανοποιεί.

Συγκεκριμένοι στόχοι

Μπορεί να έχει ήδη σκεφτεί κανείς, προτού μπει στην ομάδα δεξιοτήτων, μια προσωπική λίστα συμπεριφορών που θέλει να μειώσει και δεξιοτήτων που θέλει να αυξήσει.

Οι στόχοι που παρουσιάζονται εδώ αφορούν όλους τους συμμετέχοντες της ομάδας δεξιοτήτων και συνοψίζονται στην παρακάτω λίστα. Εδώ μπορεί να εντοπίσει κανείς πόσοι από αυτούς τους στόχους υπάρχουν ήδη και στην προσωπική του λίστα.

Συμπεριφορές προς μείωση

1. Απορρύθμιση στις σκέψεις, έλλειψη επίγνωσης, αίσθημα κενού, έλλειψη επαφής με τον εαυτό και τους άλλους, επικριτικότητα, έλλειψη ευελιξίας.

2. Παρορμητικότητα, δράση χωρίς σκέψη, δυσκολία στην αποδοχή της πραγματικότητας, πείσμα, εθισμός, δυσκολίες με την αλλαγή.

3. Έντονες εναλλαγές διάθεσης και συναισθήματος, απότομες εναλλαγές της διάθεσης και ακραία συναισθήματα, συμπεριφορές που εξαρτώνται από το συναίσθημα, δυσκολίες στη ρύθμιση του συναισθήματος.

4. Προβλήματα στις Διαπροσωπικές σχέσεις, συγκρούσεις, στρες, μοναξιά.

Δεξιότητες προς αύξηση

Δεξιότητες αυτοεπίγνωσης

Βοηθούν στην επίγνωση της παρούσας στιγμής μέσα από την αποτελεσματική παρατήρηση των όσων συμβαίνουν μέσα και έξω από το άτομο.

Στόχος είναι να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι να βιώνουν την πραγματικότητα όπως είναι, να είναι λιγότερο επικριτικοί, να ζουν τη στιγμή  αποτελεσματικά και να οδηγηθούν εν τέλει σε μια αίσθηση ελευθερίας.

Δεξιότητες αντοχής στο συναίσθημα που προκαλεί δυσφορία

Βοηθούν στην αντοχή και την επιβίωση κρίσιμων καταστάσεων στη ζωή, εμποδίζοντας την επιδείνωση της κατάστασης λόγω των μη λειτουργικών αντιδράσεων του ατόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθαίνουν πώς να αποδέχονται τη ζωή, να την αντέχουν και να βυθίζονται ολοκληρωτικά μέσα σε αυτή, ακόμη και όταν η ζωή δεν είναι ακριβώς όπως θα την ήθελαν ή όπως ήλπιζαν ότι θα είναι.

Δεξιότητες ρύθμισης του συναισθήματος

Βοηθούν στην αύξηση του ελέγχου των συναισθημάτων και των συναισθηματικών αντιδράσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα, να τα κατανοούν, να μειώνουν την ένταση των συναισθημάτων πόνου, να νιώθουν λιγότερη ευαλωτότητα και μεγαλύτερη συναισθηματική ανθεκτικότητα στα γεγονότα κ.α.

Δεξιότητες διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας

Βοηθούν στη διατήρηση και βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων με τα οικεία πρόσωπα, αλλά και με τους υπόλοιπους ανθρώπους συνολικά.

Για παράδειγμα, οι ενδιαφερόμενοι μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις, να λένε «όχι», να διατηρούν τον αυτοσεβασμό τους, να βγαίνουν από δυσλειτουργικές σχέσεις κ.α.

Πώς οι δεξιότητες Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας αλλάζουν τον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων της ζωής;

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Όταν παρουσιάζονται προβλήματα στη ζωή σας, τι επιλογές έχετε;

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΙΔΙΕΣ ΑΛΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ:

Συχνές Ερωτήσεις

  Πώς είναι η ομάδα δεξιοτήτων;2018-10-25T00:02:05+03:00

  Οι ομάδες δεξιοτήτων τείνουν να είναι πολύ δομημένες. Τυπικά ξεκινούν με μια ανασκόπηση του τι ειπώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και έπειτα γίνεται ανασκόπηση των εργασιών για το σπίτι που έφερε το κάθε μέλος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το καινούργιο υλικό και έπειτα μπορεί να γίνει μια ομαδική δραστηριότητα ή μια συζήτηση σε βάθος σχετικά με τις δεξιότητες και το υλικό που παρουσιάστηκε. Τέλος ορίζονται οι εργασίες για τη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας.

  Ποιες είναι οι διαφορές της εκπαιδευτικής ομάδας από την ομάδα θεραπείας;2018-11-16T16:23:46+02:00

  Η ομάδα εκπαιδεύεται στις δεξιότητες ακριβώς όπως παρακολουθεί κανείς ένα σεμινάριο ή ένα μάθημα. Αντίθετα η ομαδική θεραπεία βασίζεται στην έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων. Στις ομάδες δεξιοτήτων, παρόλο που οι συμμετέχοντες μοιράζονται ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, δεν επεξεργάζονται τα ατομικά προβλήματα, ούτε συζητούν εκτενώς γι’ αυτά. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν στην ατομική θεραπεία. Πρωταρχικός στόχος της ομάδας είναι η εκμάθηση και εκπαίδευση σε συγκεκριμένες δεξιότητες.

  Κάποιες φορές οι εκπαιδευτικές συναντήσεις μπορεί να προκαλούν στους συμμετέχοντες έντονα συναισθήματα και παρότι τα προσωπικά συναισθήματα του κάθε ατόμου είναι απολύτως δικαιολογημένα και πολύ σημαντικά, δεν αποτελούν το αντικείμενο στο οποίο εστιάζει η εκπαίδευση δεξιοτήτων. Γι’ αυτό, άλλωστε, είναι τόσο σημαντικό να έχει κανείς και ατομική θεραπεία παράλληλα με την εκπαίδευση σε δεξιότητες, καθώς σε εκείνον ακριβώς τον χώρο θα μπορέσει εκφράσει περισσότερα συναισθήματα και σκέψεις και να τα διερευνήσει.

  Μπορώ να μπω στην ομάδα δεξιοτήτων και να κρατήσω τον ατομικό μου θεραπευτή που δεν είναι Διαλεκτικής Συμπεριφορικής κατεύθυνσης;2018-12-09T11:31:02+02:00

  Αν ο ατομικός θεραπευτής δεν είναι Διαλεκτικής Συμπεριφορικής κατεύθυνσης και δεν έχει την απαραίτητη εκπαίδευση σε αυτό το μοντέλο θεραπείας, δεν συνιστάται η παρακολούθηση ομάδας δεξιοτήτων, καθώς δεν αξιοποιούνται και δεν πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα του μοντέλου της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας.

  Αν κάνω μόνο την εκπαίδευση δεξιοτήτων, χωρίς να κάνω ατομική θεραπεία, θα βοηθηθώ;2018-11-02T21:54:15+02:00

  Πολύ πιθανό, αλλά τα αποτελέσματα θα είναι περιορισμένα, καθώς η ατομική θεραπεία έρχεται να συμπληρώσει τα όσα μαθαίνει ο ενδιαφερόμενος στην ομάδα δεξιοτήτων. Η ατομική θεραπεία διαφέρει σε μεγάλο βαθμό και έχει εντελώς διαφορετικούς στόχους από την εκπαίδευση δεξιοτήτων.

  Άλλωστε στη μία περίπτωση πρόκειται για εκπαίδευση και στην άλλη για θεραπεία. Στη μία περίπτωση μιλάμε για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει πλήθος ανθρώπων και στην άλλη για κάτι που γίνεται εξατομικευμένα για τον καθένα και αφορά τις δικές του προσωπικές ανάγκες.

  Πόσο χρόνο θα πάρει για να μάθω να χρησιμοποιώ τις δεξιότητες;2018-11-16T16:21:11+02:00

  Το κάθε άτομο έχει τους δικούς του ρυθμούς μάθησης και εξασκείται σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με το πόση προσπάθεια καταβάλλει. Συνεπώς τα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα για όσους αναλαμβάνουν την προσωπική ευθύνη να εξασκούνται στις δεξιότητες και να δίνουν το «παρών» στις συναντήσεις. Μετά το ένα έτος εκπαίδευσης οι πιθανότητες να γνωρίζει κανείς καλά τις δεξιότητες και να μπορεί να τις χρησιμοποιεί με επιτυχία στις κατάλληλες συνθήκες είναι σημαντικές. Κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστεί η εξάσκηση σε βάθος χρόνου, προκειμένου να γίνουν οι νέες συμπεριφορές αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας.

  Γιατί έχει αυτή τη χρονική διάρκεια η ομάδα;2018-10-25T00:06:51+03:00

  Η ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων είναι αγώνας αντοχής, όχι ταχύτητας. Η αλλαγή συμπεριφοράς απαιτεί πολύ χρόνο και υπομονή. Αν αναλογιστεί κανείς τα χρόνια που χρειάστηκε για να μάθει τις συμπεριφορές που έχει τώρα, θα καταλάβει γιατί απαιτείται τόση επένδυση χρόνου στις δεξιότητες. Συνήθως μετά το πέρας των πρώτων έξι μηνών αρχίζουν να παρατηρούνται οι πρώτες θεραπευτικές αλλαγές. Οι περισσότερες έρευνες στη ΔΣΘ φανερώνουν πως χρειάζεται τουλάχιστον ένα έτος εκπαίδευσης και ατομικής θεραπείας για να αρχίσει να μορφοποιείται η αλλαγή.

  Πόση δουλειά θα έχω για το σπίτι πριν από κάθε συνάντηση της ομάδας δεξιοτήτων;2018-11-16T16:19:50+02:00

  Κάθε εβδομάδα ζητείται από τον θεραπευόμενο να ετοιμάζει μία μικρή εργασία για την ομάδα δεξιοτήτων. Συνήθως αυτό περιλαμβάνει την εξάσκηση μίας δεξιότητας και τη συμπλήρωση ενός σύντομου φυλλαδίου. Πέραν αυτού θα πρέπει να συμπληρώνει την καθημερινή κάρτα ημερολογίου δεξιοτήτων που χρησιμοποιείται και στην ατομική θεραπεία.

  Τι είναι η κάρτα ημερολογίου δεξιοτήτων;2018-06-30T16:31:30+03:00

  Η κάρτα ημερολογίου είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση δεξιοτήτων, αλλά και στην ατομική θεραπεία στη ΔΣΘ, προκειμένου να βοηθηθούν τα άτομα και οι θεραπευτές τους να έχουν μία εικόνα σχετικά με τις δεξιότητες που εξασκήθηκαν κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλλά και τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές, τις παρορμήσεις και τα γεγονότα που ενεργοποίησαν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές.

  Μέσα από το εργαλείο αυτό, οι θεραπευτές μπορούν να βρίσκονται πιο κοντά στις ιδιαίτερες ατομικές θεραπευτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες καθενός, αλλά και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να οργανώσουν καλύτερα την αλλαγή των συμπεριφορών που τους απασχολούν και να εντοπίσουν πιθανές ελλείψεις στις δεξιότητές τους.

  Μπορώ να μπω στην ομάδα αν έχει ήδη ξεκινήσει;2018-10-25T00:08:35+03:00

  Ναι. Σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους του κύκλου της ομαδικής εκπαίδευσης μπορούν να μπουν νέα μέλη.

  Τι γίνεται αν χρειαστεί να λείψω σε κάποιες ατομικές συνεδρίες ή συναντήσεις της ομάδας;2018-11-16T16:33:13+02:00

  Μετά από τέσσερις συνεχόμενες απουσίες, είτε στην ομάδα είτε στην ατομική θεραπεία, δεν μπορεί πλέον κανείς να είναι μέλος της ομάδας, ούτε να συνεχίσει τη θεραπεία Διαλεκτικής Συμπεριφορικής προσέγγισης με τον ίδιο ατομικό θεραπευτή, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού μπορεί να συζητηθούν οι όροι επανεισαγωγής στο πρόγραμμα.

  Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς πως δεν υπάρχει κάποια αποδεκτή αιτία που να μπορεί να οδηγήσει στην απαλλαγή από τον κανόνα αυτό, παρόλο που υπάρχουν λογικοί, δικαιολογημένοι και κατανοητοί λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί κάποιος να εμφανιστεί. Από πλευράς μας υποσχόμαστε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε προκειμένου να μην χρειαστεί να απουσιάσει κανείς.

  Τι μπορώ να κάνω αν δεν συμπαθώ τους εκπαιδευτές της ομάδας;2018-11-02T21:57:35+02:00

  Ακόμη κι αν πιστεύει κάποιος πως ένας συγκεκριμένος εκπαιδευτής δεν είναι συμπαθής, θεωρούμε πως παρόλα αυτά μπορεί να βοηθήσει το άτομο να μάθει νέα πράγματα, να εξασκηθεί και να βοηθήσει στη γενίκευση των δεξιοτήτων στα διάφορα πλαίσια. Το πιστεύουμε αυτό διότι, παρόλο που είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, δουλεύουμε όλοι με τις ίδιες αρχές και μεθόδους που επιβάλλει το μοντέλο της θεραπείας αυτής και συνεπώς χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία, άσχετα με το αν προκαλείται συμπάθεια στο άτομο ή όχι.

  Τι να κάνω αν δεν συμπαθώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας;2018-11-02T21:54:50+02:00

  Συνήθως τα μέλη βρίσκουν τουλάχιστον άλλο ένα μέλος της ομάδας το οποίο δεν συμπαθούν ή το οποίο νιώθουν πως δεν μπορούν να συμπονέσουν. Αυτό το βλέπουμε ως μια μεγάλη ευκαιρία να μάθει κανείς όχι μόνο πώς να αντέχει να βρίσκεται μαζί με ανθρώπους που δεν συμπαθεί, αλλά και ως μια πολύ καλή εξάσκηση ώστε να μάθει να παρατηρεί τα όριά του και να έχει αποτελεσματικές διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις.

  Έχω ακούσει ανθρώπους να μου λένε πως δεν θέλω αρκετά να βοηθηθώ ή πως είμαι τεμπέλης/α. Θα ακούσω τέτοια πράγματα από την ομάδα;2018-11-29T15:40:27+02:00

  Όχι. Στην ομάδα υπάρχουν οι ακόλουθες πεποιθήσεις για τα μέλη:

  • Οι άνθρωποι κάνουν ήδη το καλύτερο που μπορούν (με βάση τις δεξιότητές που διαθέτουν, τη βιολογία τους, αλλά και τις εμπειρίες του παρελθόντος).
  • Θέλουν να βελτιωθούν.
  • Οι ζωές πολλών ανθρώπων είναι δυσβάσταχτες έτσι όπως τις βιώνουν την παρούσα στιγμή.
  • Ορισμένες φορές οι άνθρωποι χρειάζεται να καταφέρουν ακόμη περισσότερα πράγματα, να προσπαθήσουν περισσότερο και να κινητοποιηθούν προς την αλλαγή.
  • Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν νέες συμπεριφορές σε όλα τα πλαίσια.
  • Δεν μπορεί να θεωρηθεί πως ένα άτομο απέτυχε στη θεραπεία του.
  Ποια είναι η πολιτική απορρήτου για την ομάδα;2018-11-02T21:59:49+02:00

  Πολιτική Απορρήτου

  Οι εκπαιδευτές και τα μέλη της ομάδας δεσμεύονται από κοινού να διατηρήσουν το απόρρητο των ονομάτων και των πληροφοριών που δίνονται από τους υπόλοιπους μέσα στην ομάδα.

  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ
  ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ

  Το παρόν άρθρο έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν.

  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή άλλη χρήση, ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της κατόχου.

   

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  • Μαριέφη Μιτέλλα, MSc
  • Ψυχολόγος στην Αθήνα

   

  • Διεύθυνση: 
  • Παπαδιαμαντοπούλου 5 – Αθήνα (κέντρο)
  • Μετρό Μέγαρο Μουσικής
  • Επικοινωνία: 
  • 6970 313 761
  • infomitella@gmail.com
  • website:
  • www.mitella.gr
  Go to Top