Ερωτηματολόγιο

Τους τελευταίους 6 μήνες ή και περισσότερο ίσχυαν κάποια από τα παρακάτω;