Ερωτηματολόγιο

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν για εσένα;