Βιβλιοπροτάσεις

Βιβλία στα Ελληνικά

Βιβλία για ψυχολογικά προβλήματα ενηλίκων

Blaszczynski, A. (2003). Τζόγος – ξεπερνώντας το πάθος για τα τυχερά παιχνίδια: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας (Α. Καλαντζή – Αζίζι Επιμ. Έκδ., Ν. Βουλαλάς Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Compulsive Gambling. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1998).

Gilbert, P. (1999). Ξεπερνώντας την κατάθλιψη: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Δ. Μόνος Επιμ. Έκδ., Κ. Αγγελή, & Γ. Ευσταθίου Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Depression. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).

Kennerley, H. (1999). Ξεπερνώντας το άγχος: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Μ. Χαρίτου-Φατούρου Επιμ. Έκδ., Γ. Ευσταθίου, & Κ. Αγγελή Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Anxiety. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).

Silove, D., & Manicavasagar, V. (2000). Ξεπερνώντας τον πανικό: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Θ. Καλπάκογλου Επιμ. Έκδ., Ν. Βουλαλάς Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Panic. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).

Hope D., Heimberg R. ,Juster H., Turk C. (2009). Αντιμετώπισε το κοινωνικό άγχος. Μια γνωστική-συμπεριφορική θεραπευτική προσέγγιση – Εγχειρίδιο αυτοβοήθειας (Γκόγκα Π.,Κωνσταντινίδης Λ. Μτφ). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτότυπου: Managing social anxiety: A Cognitive – Behavioral Therapy Approach. Client workbook. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2004)

Alberti., R., & Emmons, M. (2002). Δικαίωμά Σας! Ένας οδηγός για περισσότερο ισότιμες σχέσεις (Γ. Σίμος Επιμ. Έκδ., Ν. Νικολαΐδης Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Your perfect right: a guide to assertive living. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1993).

Beck, Α. Τ. (1996). Δεν αρκεί μόνο η αγάπη (Γ. Σίμος Επιμ. Έκδ., Χ. Μουτζούκης Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Love is never enough. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1988).

Burns, D. D. (1997). Αισθανθείτε καλά! (Γ. Σίμος Επιμ. Έκδ., Μ. Χήρα Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Feeling Good. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1980).

Fairburn, C. (1999). Βουλιμία, ξανακερδίστε τον έλεγχο (Γ. Σίμος Επιμ. Έκδ., Μ. Χήρα Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming binge eating. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1995).

Garner, A. (2001). Η τέχνη της επικοινωνίας (Γ. Σίμος Επιμ. Έκδ., Β. Λαμπάδη Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Conversationally speaking. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1995).

Kaplan, H. S. (1995). Πώς να ξεπεράσετε την πρόωρη εκσπερμάτιση (Γ. Σίμος Επιμ. Έκδ. Μτφ.). Aθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: How to overcome premature ejaculation. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1989).

Lamagnere, F. (1999). Μανίες, φοβίες και έμμονες ιδέες (Γ. Σίμος, Επιμ. Έκδ., Μ. Χήρα, Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Manies, peurs et idees fixes. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1994).

Young, J. E., & Klosko, J. S. (1996). Ανακαλύπτοντας ξανά τη ζωή σας (Γ. Σίμος, Επιμ. Έκδ., Μ. Χήρα, Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Reinventing your life. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1993).

Fontana, D. (1993) Άγχος και η αντιμετώπισή του (Ν. Δέγλερης Επιμ. Έκδ., Μ. Tερζίδου Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Managing stress. Έτος πρωτότυπης έκδοοσης: 1990).

Fairburn, C. (1999). Βουλιμία, ξανακερδίστε τον έλεγχο (Γ. Σίμος Επιμ. Έκδ., Μ. Χήρα Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming binge eating. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1995).

Marks, I. (1991). Νικήστε τις φοβίες (Ι. Κασβίκης Επιμ. Έκδ., Μ. Γρηγοριάδου Μτφ.). Αθήνα: Μέδουσα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Living with fear – Understanding and coping with anxiety. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1978).

Wolpe, J., & Wolpe, D. (1996). Ζωή χωρίς φόβο (Σ. Ανδρεοπούλου Μτφ.). Αθήνα: Δίοδος. (Τίτλος πρωτοτύπου: Life without fear. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1988).

Γονιδάκης, Φ. (2018). Μιλώντας για την οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία. Αθήνα: Βήτα

Μυτσκίδου, Π. (2014). Εγώ και οι άλλοι. Κοινωνικές δυσκολίες και φόβοι και η αντιμετώπισή τους. (Ιουλία Κατσαϊτη Επιμ. Εκδ.). Αθήνα: Ι.Σιδέρης.

Βιβλία για ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και εφήβων

Herbert, M. (2004). Τα παιδιά μπροστά στο πένθος και την απώλεια (Β. Παπαδιώτη – Αθανασίου Επιμέλεια, Α. Κ. Αγγελή, & Γ. Η. Ευσταθίου Μετάφραση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1996).

Herbert, M. (2004). Εκπαιδεύοντας τα παιδιά στην χρήση τουαλέτας (Β. Παπαδιώτη – Αθανασίου Επιμέλεια, Γ. Η. Ευσταθίου, & Α. Κ. Αγγελή Μετάφραση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1996).

Herbert, M. (1996). Διατροφή και ύπνος των παιδιών (Β. Παπαδιώτη – Αθανασίου Επιμ. Έκδ., Θ. Τσοβίλη Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Coping with children’s feeding problems and bedtime battles. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).

Herbert, M. (1996). Οι καυγάδες των παιδιών (Β. Παπαδιώτη – Αθανασίου Επιμ. Έκδ., Θ. Τσοβίλη Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Fending and fighting: A guide to the management of aggression and quarelling with children. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).

Herbert, M. (1996). Τα όρια στη συμπεριφορά των παιδιών: Θετικοί τρόποι διαπαιδαγώγησης (Β. Παπαδιώτη – Αθανασίου Επιμ. Έκδ., Θ. Τσοβίλη Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Setting limits: Promoting positive parenting. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).

Herbert, M. (1998). Χωρισμός και διαζύγιο (Β. Παπαδιώτη – Αθανασίου Επιμ. Έκδ., Γ. Μωραΐτου Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Separation and anxiety: Helping children cope. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).

Herbert, M. (1998). Η κακή συμπεριφορά: Βοηθώντας τους γονείς να αντιμετωπίσουν το παιδί με διαταραχή διαγωγής (Β. Παπαδιώτη – Αθανασίου Επιμ. Έκδ., Γ. Μωραΐτου Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Banishing bad behaviour: Helping Parents cope with a child’s conduct disorder. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).

Neuhaus, C. (1999). Το υπερκινητικό παιδί και τα προβλήματά του: Γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση (M. Ζαφειροπούλου Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Das Hyperaktive Kind. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).

Βιβλία θεραπευόμενων που περιγράφουν τις εμπειρίες τους

Παπαγιώργης, Κ. (1999). Σύνδρομο αγοραφοβίας. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Φωκά, Π. (1997). Οι καρδερίνες είναι πουλιά αποδημητικά (Στο κλουβί του φόβου). Αθήνα: Εκδόσεις Οιιακιστής.

Βιβλία στα Αγγλικά

Βιβλία για τη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία ενηλίκων

Mindfulness for Beginners: Reclaiming the Present Moment–and Your Life. (2012) by Jon Kabat-Zinn.

Mindfulness: A Practical Guide to Awakening. (2013) by Joseph Goldstein.

The High-Conflict Couple: A Dialectical Behavior Therapy Guide to Finding Peace, Intimacy, and Validation. (2006) by Alan E. Fruzzetti and Marsha Linehan.

Loving Someone with Borderline Personality Disorder: How to Keep Out of Control Emotions from Destroying your Relationship. (2011) by Shari Manning & Marsha Linehan.

The Mindfulness Solution for Intense Emotions: Take Control of Borderline Personality Disorder with DBT. (2016) by Cedar R. Koons, MSW, LCSW.

DBT Skills Training Handouts and Worksheets. 2nd edition. (2014) by Marsha M. Linehan.

Βιβλία για ψυχολογικά προβλήματα ενηλίκων

Break Free from OCD: Overcoming Obsessive Compulsive Disorder with CBT  – Fiona Challacombe, Victoria Bream Oldfield, Paul M. Salkovskis

The Sheldon Short Guide to Phobias and Panic – Professor Kevin Gournay

Overcoming Panic, 2nd Edition: A self-help guide using cognitive behavioural techniques – Vijaya Manicavasagar, Derrick Silove

Overcoming Worry and Generalised Anxiety Disorder, 2nd Edition: A self-help guide using cognitive behavioural techniques – Mark Freeston, Kevin Meares

Overcoming Health Anxiety: A self-help guide using cognitive behavioural techniques – David Veale, Rob Willson

Overcoming Anxiety, 2nd Edition: A self-help guide using cognitive behavioural techniques – Helen Kennerley

An Introduction to Coping with Anxiety, 2nd Edition – Brenda Hogan, Leonora Brosan

Overcoming Depression 3rd Edition: A self-help guide using cognitive behavioural techniques – Prof Paul Gilbert

Manage Your Mood: How to Use Behavioural Activation Techniques to Overcome Depression – David Veale, Rob Willson

An Introduction to Coping with Depression, 2nd Edition – Lee Brosan, Brenda Hogan

Mind Over Mood, Second Edition: Change How You Feel by Changing the Way You Think – Dennis Greenberger, Christine A. Padesky

The CBT Handbook: A comprehensive guide to using Cognitive Behavioural Therapy to overcome depression, anxiety and anger – Pamela Myles, Roz Shafran

Living Life to the Full: Key life skills to change your life – Christopher Williams

Overcoming Alcohol Misuse, 2nd Edition: A self-help guide using cognitive behavioural techniques (Overcoming Books) Paperback –
by Marcantonio Spada (Author)

From A Dark Place: How A Family Coped With Drug Addiction Flexibound – by Tony Husband (Author), Paul Husband (Author)

The Compassionate Mind Approach to Managing Your Anger (Compassion Focused Therapy) Paperback – by Russell Kolts (Author)

How to Beat Worry and Generalised Anxiety Disorder One Step at a Time: Using evidence-based low-intensity CBT Mass Market Paperback – by Paul Farrand (Author), Marie Chellingsworth (Author)

The Complete CBT Guide for Anxiety (Overcoming S) Paperback – by Roz Shafran (Author), Lee Brosan (Author), Prof Peter Cooper (Author)

Beating Depression: Inspirational Stories of Hope and Recovery Paperback – by Prof Paul Gilbert (Author)

Manage Your Mood: How to Use Behavioural Activation Techniques to Overcome Depression: Using Behavioural Activation Techniques to Overcome Depression (Overcoming Series) Paperback – by David Veale (Author), Rob Willson (Author)

An Introduction to Coping with Anxiety, 2nd Edition (An Introduction to Coping series) Mass Market Paperback – by Brenda Hogan (Author), Leonora Brosan (Author)

How to Beat Depression One Step at a Time: Using evidence-based low-intensity CBT Paperback – by Paul Farrand (Author), Marie Chellingsworth (Author)

Taking Control of OCD: Inspirational Stories of Hope and Recovery Paperback – by Rob Willson (Author), David Veale (Author)

Boost Your Confidence: Improving Self-Esteem Step-By-Step (Overcoming Books) Paperback – by Dr Melanie Fennell (Author)

Stop Smoking Now 2nd Edition: A self-help guide using cognitive behavioural techniques (Overcoming) Paperback – by David F. Marks (Author)

The Compassionate Mind Approach To Postnatal Depression: Using Compassion Focused Therapy to Enhance Mood, Confidence and Bonding Paperback –
by Michelle Cree (Author)

How to Beat Panic Disorder One Step at a Time: Using evidence-based low-intensity CBT Mass Market Paperback – by Paul Farrand (Author), Marie Chellingsworth (Author)

Overcoming Gambling Addiction, 2nd Edition: A self-help guide using cognitive behavioural techniques Paperback – by Alex Blaszczynski (Author)

Overcoming Anger and Irritability, 2nd Edition: A self-help guide using cognitive behavioural techniques (Overcoming Books) Paperback – by Dr William Davies (Author)

Brief Cognitive Behavior Therapy for Cancer Patients: Re-Visioning the CBT Paradigm 1st Edition – by Scott Temple (Author)

Mindfulness-Based Cancer Recovery: A Step-by-Step MBSR Approach to Help You Cope with Treatment and Reclaim Your Life Paperback – by Linda Carlson PhD RPsych (Author), Michael Speca PsyD RPsych

The Cancer Survivor’s Companion: Practical ways to cope with your feelings after cancer Paperback – by Lucy Atkins (Author), Francis Goodhart (Author)

An Introduction to Coping with Health Anxiety, 2nd edition (An Introduction to Coping series) Paperback – by Brenda Hogan (Author), Charles Young (Author)

Stuff That Sucks: Accepting what you can’t change and committing to what you can Flexibound – by Ben Sedley (Author)

Take Care, Son: The Story of My Dad and his Dementia by Tony Husband

The Compassionate Mind Approach to Recovering from Trauma: Series editor, Paul Gilbert (Compassion Focused Therapy) Paperback –  by Deborah Lee (Author), Sophie James (Author)

Overcoming Worry and Generalised Anxiety Disorder, 2nd Edition (Overcoming Books) Paperback –
by Mark Freeston (Author)

Overcoming Health Anxiety Paperback – by David Veale (Author), Rob Willson (Author)

An Introduction to Coping with Depression for Carers (An Introduction to Coping series) Mass Market Paperback – 2 Jul 2015
by Tony Frais (Author)

I Had a Black Dog Flexibound – 24 May 2007  by Matthew Johnstone (Author)

Overcoming Your Child’s Fears and Worries: A Self-help Guide Using Cognitive Behavioral Techniques (Overcoming Books) Paperback – 25 Jan 2007 by Cathy Creswell (Author), Lucy Willetts (Author)

Living with a Black Dog Paperback – 29 Jan 2009  by Matthew Johnstone (Author)

An Introduction to Coping with Eating Problems Paperback – 24 Nov 2011  by Gillian Todd (Author)

Improving Social Confidence and Reducing Shyness Using Compassion Focused Therapy: Series editor, Paul Gilbert Paperback – 29 Jul 2010 by Lynne Henderson (Author)

An Introduction to Coping with Extreme Emotions: A Guide to Borderline or Emotionally Unstable Personality Disorder (An Introduction to Coping series) Mass Market Paperback – 7 Dec 2017  by Lee Brosan (Author), Amanda Spong (Author)

An Introduction to Coping with Grief, 2nd Edition (An Introduction to Coping series) Mass Market Paperback – 7 Sep 2017 by Sue Morris (Author)

Overcoming Depersonalisation and Feelings of Unreality: A self-help guide using cognitive behavioural techniques (Overcoming Books) Paperback – 23 Aug 2007 by Anthony David (Author), Emma Lawrence (Author), Dawn Baker (Author),

Practising Happiness: How Mindfulness Can Free You From Psychological Traps and Help You Build the Life You Want Paperback – by Ruth A. Baer (Author)

Introduction to Coping with Obsessive Compulsive Disorder (An Introduction to Coping series) Paperback – by Leonora Brosan (Author)

An Introduction to Coping with Phobias, 2nd Edition (An Introduction to Coping series) Paperback – by Brenda Hogan (Author)

Overcoming Bulimia Nervosa and Binge-Eating Paperback – by Prof Peter Cooper (Author)

Overcoming Anorexia Nervosa (Overcoming Books) Paperback – by Dr Christopher Freeman (Author)

An Introduction to Coping with Childhood Trauma (Overcoming) Paperback – by Helen Kennerley (Author)

Overcoming Hoarding: A Self-Help Guide Using Cognitive Behavioural Techniques (Overcoming Books) Paperback – by Satwant Singh (Author), Margaret Hooper (Author), Colin Jones (Author)

An Introduction to Coping with Post-Traumatic Stress (An Introduction to Coping series) Paperback – by Ann Wetmore (Author)

Overcoming Body Image Problems including Body Dysmorphic Disorder Paperback – by Rob Willson (Author), David Veale (Author), Alex Clarke (Author)

An Introduction to Coping with Insomnia and Sleep Problems (Overcoming: Booklet series) Paperback – by Colin Espie (Author)

The Power of Different: The Link Between Disorder and Genius Paperback – by Dr. Gail Saltz (Author)

Quiet the Mind [ By (author) Matthew Johnstone ] [April, 2012] Paperback – 5 Apr 2012

Overcoming Paranoid and Suspicious Thoughts, 2nd Edition: A self-help guide using cognitive behavioural techniques (Overcoming Books) Paperback – by Daniel Freeman (Author), Jason Freeman (Author), Philippa Garety (Author)

The Little Book of Resilience: How to Bounce Back from Adversity and Lead a Fulfilling Life Flexibound – by Matthew Johnstone (Author)

Overcoming Chronic Fatigue (Overcoming Books) Paperback – by Mary Burgess (Author), Prof Trudie Chalder (Author)

Get Your Life Back: The Most Effective Therapies For A Better You Paperback – by Dr. Fiona Kennedy (Author), David Pearson (Author)

Overcoming Relationship Problems 2nd Edition: A self-help guide using cognitive behavioural techniques (Overcoming Books) Paperback – by Michael Crowe (Author), Kevan Wylie (Author)

Overcoming Sexual Problems 2nd Edition A self-help guide using cognitive behavioural techniques –  By Vicki Ford

The CBT Handbook: A Comprehensive Guide to Using CBT to Overcome Depression, Anxiety, Stress, Low Self-Esteem and Anger Paperback – by Pamela Myles (Author), Roz Shafran (Author)

ACTivate Your Life: Using acceptance and mindfulness to build a life that is rich, fulfilling and fun Paperback – by Joe Oliver (Author), Jon Hill (Author), Eric Morris (Author)

Superhero Therapy: A Hero’s Journey through Acceptance and Commitment Therapy Flexibound – by Dr Janina Scarlet (Author), Wellinton Alves de Faria (Illustrator)

Marbles: Mania, Depression, Michelangelo and Me Paperback – by Ellen Forney (Author)

Overcoming Low Self-Esteem, 2nd Edition: A self-help guide using cognitive behavioural techniques (Overcoming Books) Paperback – by Dr Melanie Fennell (Author)

Back, Sack & Crack (& Brain): A Rather Graphic Novel About Living With Embarrassing Health Problems Paperback – by Robert Wells (Author)

To Hell and Back: Personal Experiences of Trauma and How We Recover and Move on Paperback – by John Marzillier (Author)

The Confidence Gap  – by Russ Harris (Author)

The Beck Diet Solution: Train your brain to think like a thin person Paperback – 2by Judith S. Beck (Author)

Overcoming Distressing Voices (Overcoming Books) Paperback – by Mark Hayward (Author)

Overcoming Weight Problems (Overcoming Books) Paperback – by Clare Grace (Author), Jeremy Gauntlett-Gilbert (Author)

Can’t Just Stop: An Investigation of Compulsions Hardcover – by Sharon Begley (Author)

The Weight Escape: Stop fad dieting, start losing weight and reshape your life using cutting-edge psychology  – by Joseph Ciarrochi (Author), Russ Harris (Author), Ann Bailey (Author)

Release Your Worries: A Guide to Letting Go of Stress and Anxiety  – by Cate Howell Dr (Author)

Βιβλία για ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και εφήβων

Mealtimes and Milestones: A teenager’s diary of moving on from anorexia Paperback – by Constance Barter (Author)

Teenage Depression: A CBT Guide For Parents Paperback – by Shirley Reynolds (Author), Monika Parkinson (Author)

Am I Depressed And What Can I Do About It?  – by Shirley Reynolds (Author), Monika Parkinson (Author)

Anxiety (CBT with Children, Adolescents and Families)  – by Paul Stallard (Author)

Depression (CBT with Children, Adolescents and Families) –  by Chrissie Verduyn (Author), Julia Rogers (Contributor), & 1 more

Obsessive Compulsive Disorder: Cognitive Behaviour Therapy with Children and Young People (CBT with Children, Adolescents and Families) – by Polly Waite (Editor), Tim Williams (Editor)

The Anxiety Survival Guide for Teens: CBT Skills to Overcome Fear, Worry, and Panic (The Instant Help Solutions Series) – by Jennifer Shannon LMFT (Author), Doug Shannon (Illustrator)

Conquer Negative Thinking for Teens: A Workbook to Break the Nine Thought Habits That Are Holding You Back 1st Edition – by Mary Karapetian Alvord PhD (Author), Anne McGrath MA (Author)

Helping Your Anxious Child: A Step-by-step Guide for Parents  – by Ronald M. Rapee (Author)

Don’t Let Your Emotions Run Your Life for Teens: Dialectical Behavior Therapy Skills for Helping You Manage Mood Swings, Control Angry Outbursts, and … with Others (Instant Help Book for Teens) – by Sheri Van Dijk MSW (Author)

DBT® Skills Manual for Adolescents 1st Edition – by Jill H. Rathus (Author), Alec L. Miller (Author), Marsha M. Linehan (Foreword)

Parenting a Teen Who Has Intense Emotions: DBT Skills to Help Your Teen Navigate Emotional and Behavioral Challenges  – by Pat Harvey (Author), Britt H. Rathbone (Author)

When Your Daughter Has BPD: Essential Skills to Help Families Manage Borderline Personality Disorder  – Deby Daniel S. Lobel PhD (Author)

Defeating Teenage Depression: Getting There Together  – by Roslyn Law (Author)